Sparganium L.

Igelknoppar

Beskrivning. Sump- eller vattenväxter med krypande jordstammar. Stjälk upprätt eller nedliggande, trind. Blad smala, jämnbreda, trekantiga vid basen, i övrigt mer eller mindre platta. Blomställning enkel eller grenad. Blommor samlade i runda han- respektive honhuvuden, hanhuvuden i övre delen av blomställning, honhuvuden i eller ovanför bladvecken. Blommor enkönade, med tre till sex slutligen hinnartade hylleblad. Hanblommor med tre till åtta ståndare. Honblommor med en pistill och ett eller två märken. Fruktämne översittande. Frukt en stenfrukt med yttre svampartat skikt, oftast försedd med kortare eller längre spröt.
Kromosomtal: 2n=30.

Övrigt. Igelknoppsarterna är formrika och bildar ofta hybrider vilket gör att de kan vara svåra att bestämma. På djupt vatten kan igelknoppar bilda stora bestånd som inte går i blom.

Etymologi. Släktnamnet Sparganium är en diminutiv form av grekiskans sparganon (linda, band), vilket eventuellt kan syfta på de långa bladen (Odhner 1963).

Släktet har tolv arter, varav sju förekommer i Sverige.

Familj: Sparganiaceae

Arter:
dvärgigelknopp (S. natans)
fjälligelknopp (S. hyperboreum)
flotagräs (S. gramineum)
gyttrad igelknopp (S. glomeratum)
igelknopp (S. emersum)
plattbladig igelknopp (S. angustifolium)
stor igelknopp (S. erectum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg