Dvärgigelknopp

Sparganium natans L.

Vetenskapliga synonym: S. minimum Wallr.

Små-piggknopp Spæd Pindsvineknop Pikkupalpakko Tjarnabrúsi Least Bur-reed Zwerg-Igelkolben

Dvärgigelknopp

Beskrivning. Dvärgigelknopp är på grunt vatten upprättstående men på djupare vatten nedliggande och flytande. Det är en liten vek och späd art med tunna platta blad som blir omkring tre millimeter breda. Blomställningen är ogrenad och har få åtskilda blomhuvuden, vanligen har den bara ett hanhuvud och två eller tre honhuvuden. Frukten har ett tydligt spröt.
De andra igelknopparna som har platta blad har fler hanhuvuden, med undantag av fjälligelknoppen (S. hyperboreum) som skiljs genom frukter med mycket kort spröt.

Utbredning. Dvärgigelknopp är vanlig från Skåne till Hälsingland, men är annars sällsynt. Den är en vattenväxt, liksom de övriga igelknopparna (Sparganium), men påträffas ofta på naken jord i alkärr och myrkanter. Första fynduppgift publicerades på 1700-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet natans kommer av latinets natare (simma) och betyder flytande.

Familj: Sparganiaceae
Släkte: Sparganium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/sparnat.html
Senaste uppdatering: 22 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg