Fjälligelknopp

Sparganium hyperboreum Beurl. ex Laest.

Vetenskapliga synonym: S. submuticum (Hartm.) Neuman

Fjellpiggknopp Fjeld-Pindsvineknop Pohjanpalpakko Mógrafabrúsi

Fjälligelknopp Beskrivning. Fjälligelknopp är en liten och späd art med tätt sittande huvuden. Bladen är flytande och ofta bara två millimeter breda. Blomställningen är ogrenad och har två till fyra honhuvuden och vanligen bara ett hanhuvud, det nedersta huvudet har ett långt stödblad som är längre än blomställningen. Frukterna har mycket korta spröt.
Fjälligelknopp liknar dvärgigelknopp (S. natans), men den senare har mer glest sittande huvuden och frukter med tydligt spröt.

Utbredning. Fjälligelknopp är en nordlig art som är ganska vanlig från Dalarna till Lappland, den förekommer också sällsynt i Värmland. Den växer ofta på grunt vatten i tjärnar och bäckar. Första fynduppgift är från Maunu, Torne Lappmark och publicerades 1843 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hyperboreum kommer av grekiskans hyper (över) och latinets boreus (nordlig) och syftar på utbredningen.

Familj: Sparganiaceae
Släkte: Sparganium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/sparhyp.html
Senaste uppdatering: 28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg