Flotagräs

Sparganium gramineum Georgi

Vetenskapliga synonym: S. friesii Beurl., S. natans auct.

Sjø-piggknopp Flod-Pindsvineknop Siimapalpakko

Flotagräs

Beskrivning. Flotagräs är en vattenväxt med slak flytande stjälk och smala gräslika blad. Bladen kan bli flera meter långa, men är ofta bara två till tre millimeter breda. Blomställningen är vanligen grenig med S-böjd stjälk och tre till sju honhuvuden och två till sex hanhuvuden. Blomhuvudenas skaft utgår från bladvecken. Det nedersta stödbladet är längre än blomställningen. Frukterna har ett böjt spröt, vilket skiljer den från de andra smalbladiga arterna i släktet igelknoppar (Sparganium).

Blomställning Utbredning. Flotagräs förekommer i södra och mellersta Sverige och även norrut längs Östersjökusten. Den växer oftast i näringsfattiga vatten med dyig botten, till exempel i oligotrofa sjöar. Första fynduppgift publicerades på 1700-talet (Nordstedt 1920).

Flotagräs Etymologi. Artnamnet gramineum kommer av latinets gramen (gräs) syftar på att bladen liknar gräsblad. Svenska namnet flotagräs uppges av Linné som ett småländskt namn på arten. Ordet flota är besläktat med flyta och flotte (Odhner 1963).

Familj: Sparganiaceae
Släkte: Sparganium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Kor och hästar tycka mer om dennas blad än om alla andra gräs, och därför är det ett svenskt ordspråk: »han lefver som ko i flotagräs», d. v. s. han lefver ett lyckligt lif i största kräslighet."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/spargra.html
Senaste uppdatering: 16 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg