Gyttrad igelknopp

Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman

Vetenskapliga synonym: S. fluitans Fr.

Nyste-piggknopp Tæt Pindsvineknop Palleropalpakko

Gyttrad igelknopp Beskrivning. Gyttrad igelknopp är en vatten- eller sumpväxt med styvt upprätt stjälk och oftast ogrenad blomställning. Bladen är upprätta, trekantiga och bara plattade mot spetsen. Blomhuvudena sitter tätt gyttrade, vanligen har den tre till fem honhuvuden och ett eller två hanhuvuden. Frukten har ett kort spröt.
Gyttrad igelknopp är mest lik igelknopp (S. emersum) men den senare har glest sittande honhuvuden och oftast fler hanhuvuden.

Utbredning. Gyttrad igelknopp förekommer i nästan hela landet, men är sällsynt i Skåne och i Östersjöns kustlandskap. Den växer oftast i grunt näringsfattigt vatten. Första fynduppgift är från Halland och publicerades av Fries i Flora Hallandica år 1819 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glomeratum betyder gyttrad och syftar på de tätt sittande blomhuvudena.

Familj: Sparganiaceae
Släkte: Sparganium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/sparglo.html
Senaste uppdatering: 28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg