Bildgalleri

Igelknopp - Sparganium emersum Rehmann


Igelknopp i vatten

Blomställning, hanblomhuvuden
överst, honblomhuvuden underst

Igelknopp

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/spargeme2.html
Senaste uppdatering: 2 juni 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg