Igelknopp

Sparganium emersum Rehmann

Vetenskapliga synonym: S. simplex Huds.
Svenska synonym: ogrenad igelknopp, vanlig igelknopp

Staut-piggknopp Enkelt Pindsvineknop Rantapalpakko Unbranched Bur-reed Einfacher Igelkolben

igelknopp

Beskrivning. Igelknopp är en vanligen upprättväxande vatten- eller sumpväxt, som på djupt vatten är nedliggande med långa blad. Bladen är normalt trekantiga och bara mot spetsen plattade liksom hos stor igelknopp (S. erectum) och gyttrad igelknopp (S. glomeratum), flytbladen är platta och upp till en centimeter breda. Blomställningen är ogrenad med glest sittande blomhuvuden. De tre till sex honhuvudena har skaft som är fästa ovanför bladvecken, hanhuvudena är tre till tio till antalet. Frukterna har långa spröt som är längre än frukten.
Nedliggande former med platta blad kan förväxlas med plattbladig igelknopp (S. angustifolium), den senare har dock smalare blad och fruktspröt som är kortare än frukten.

Utbredning. Igelknopp är ganska vanlig från Skåne till Gästrikland, längre norrut är den sällsynt. Den förekommer i sjöar och åar. Första fynduppgift publicerades av Bromelius i Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet emersum betyder uppstigande och syftar på att den oftast är upprätt.

Familj: Sparganiaceae
Släkte: Sparganium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/spareme.html
Senaste uppdatering: 28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg