Plattbladig igelknopp

Sparganium angustifolium Michx.

Vetenskapliga synonym: S. affine Schnizl., S. boreale auct., S. fluitans auct.

Flôtgras Smalbladet Pindsvineknop Kaitapalpakko Trjónubrúsi Floating Bur-reed Schmalblättriger Igelkolben

Plattbladig igelknopp Beskrivning. Plattbladig igelknopp är en flerårig vatten- eller sumpväxt, landformen har upprätt stjälk medan den vanligare vattenformen har nedliggande stjälk. Bladen är, som hos de flesta igelknoppar (Sparganium), platta med bara vid basen trekantigt tvärsnitt, de blir upp till en halv centimeter breda, ibland något bredare hos landformen. Blomställningen är ogrenad och har två till fyra honhuvuden vars skaft är fästa ovanför bladvecken. De upp till tre hanhuvudena sitter gyttrade. Frukten har ett rakt spröt som är kortare än själva frukten.
Plattbladig igelknopp kan bland annat förväxlas med igelknopp (S. emersum), den senare har dock oftast något bredare blad, vanligen fler hanhuvuden, samt frukter vars spröt är längre än frukten.

Plattbladig igelknopp

Utbredning. Plattbladig igelknopp är inte så vanlig och förekommer främst i mellersta och norra Sverige. Den växer oftast på dybottnar i näringsfattiga vatten. Första fynduppgift publicerades 1849 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet angustifolium kommer av latinets angustus (smal) och folium (blad), namnet betyder smalbladig.

Familj: Sparganiaceae
Släkte: Sparganium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/sparang.html
Senaste uppdatering: 19 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg