Bestämningsnyckel

Sparganium L. - Igelknoppar

1. Blad kölade, trekantiga, platta bara i spetsen.
---2
1. Blad platta, trekantiga endast vid basen.
---4

2. Blomställning grenad.
---stor igelknopp (S. erectum)
2. Blomställning ogrenad.
---3

3. Blomhuvuden glest sittande. Hanhuvuden tre till tio. Frukt med långt spröt.
---igelknopp (S. emersum)
3. Blomhuvuden tätt gyttrade. Hanhuvuden ett eller två. Frukt med kort spröt.
---gyttrad igelknopp (S. glomeratum)

4. Vanligen med bara ett hanhuvud, sällan två.
---5
4. Vanligen med flera hanhuvuden.
---6

5. Frukt med tydligt spröt.
---dvärgigelknopp (S. natans)
5. Frukt med mycket kort, otydligt spröt.
---fjälligelknopp (S. hyperboreum)

6. Blomställning vanligen grenig, S-böjd. Frukt med krökt spröt.
---flotagräs (S. gramineum)
6. Blomställning ogrenad. Frukt med rakt spröt.
---7

7. Hanhuvuden två eller tre. Blad upp till fem millimeter breda. Fruktspröt kortare än själva frukten.
---plattbladig igelknopp (S. angustifolium)
7. Hanhuvuden tre till tio. Blad mer än fem millimeter breda. Fruktspröt längre än själva frukten.
---igelknopp (S. emersum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/spargania/sparg/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg