Kallgräs

Scheuchzeria palustris L.

Svenska synonym: myrsälting, Scheuchzers-ört

Sevblom Blomstersiv Leväkkö Rannoch-rush Blumenbinse

Kallgräs Beskrivning. Kallgräs är en ganska lågväxt, flerårig ört som tillväxer med en krypande jordstam. Stjälkarna är omkring tre decimeter höga, flerbladiga och ljusgröna liksom bladen. Bladen är ganska hårda, ungefär två millimeter breda och halvtrinda med en luftpor i spetsen. Bladslidorna är långa och öppna med ett tydligt snärp i spetsen. Kallgräs Arten blommar i juni-juli. Blommorna sitter i glesa klasar i toppen av stjälken, de har sex gulaktiga kalkblad, sex ståndare och tre fruktämnen som är ihopväxta nedtill och utvecklar sig till en centimeterstor trerummig baljkapsel, där varje rum innehåller två frön.
Kallgräs Kallgräs växer ofta i bestånd som är karaktäristiskt ljusgröna. På nära håll känns arten igen på de egenartade trerummiga frukterna, som saknar motsvarighet i den svenska floran. Även ett enskilt blad av kallgräs kan identifieras med hjälp av den lilla luftporen som finns i bladspetsen.

Kallgräs

Utbredning. Kallgräs är ganska ovanlig. Arten förekommer i nästan hela landet, men är vanligare i norra Sverige. Den växer i blöta, näringsfattiga mossar och kärr, ofta i de blötaste partierna och kan därför vara lätt att gå förbi. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Scheuchzeriaceae
Släkte: Scheuchzeria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/scheuchzeria/scheu/schepal.html
Senaste uppdatering: 17 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg