Ruppia L.

Natingar

Beskrivning. Fleråriga, späda, kala, vattenlevande örter som lever helt nedsänkta under vattenytan. Stjälk nedliggande, trådfin, mot spetsen båglikt uppstigande. Blad strödda, linjära, trådsmala, något plattade, i spetsen finsågade; vid basen med långa bladslidor. Snärp saknas. Blommor små, tvåkönade, parvis i skaftade flocklika samlingar från de övre bladvecken. Hylle saknas. Ståndare två. Pistiller fyra, stift saknas. Frukt en äggformad, enfröig stenfrukt.
Kromosomtal: 2n=20 (hårnating), 2n=40 (skruvnating).

Övrigt. Natingar liknar de smalbladiga arterna av släktet natar (Potamogeton) och har ibland förts till familjen nateväxter (Potamogetonaceae).

Etymologi. Släktnamnet Ruppia hedrar den tyske botanisten Heinrich Bernard Rupp (1688-1719).

Släktet har knappt tio arter av vilka två, hårnating (R. maritima) och skruvnating (R. cirrhosa), förekommer i Sverige.

Familj: Ruppiaceae

Arter:
hårnating (R. maritima)
skruvnating (R. cirrhosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ruppia/ruppi/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg