Hårnating

Ruppia maritima L.

Vetenskapliga synonym: R. maritima L. var. rostellata Graebn. & Engl., R. rostellata W. D. J. Koch (var. maritima); R. brachypus J. Gay, R. maritima L. var. brachypus Schlegel (var. brevirostris)
Svenska synonym: hårnate

Småhavgras Almindelig Havgræs Merihapsikka Lónajurt Beaked Tasselweed Meeres-Salde

Beskrivning. Hårnating är en späd, flerårig ört som lever helt nedsänkt i vatten. De trådfina stjälkarna är vid basen nedliggande och rotade vid botten, men mot spetsen uppstigande. Bladen är trådsmala, tämligen spetsiga och har finsågad kant upptill, vid basen har de långa bladslidor men saknar snärp. Blommorna sitter parvis i de övre bladens slidor, vid blomningen är de dolda i bladslidorna men sitter senare i flocklika samlingar på upp till fem centimeter långa, utskjutande skaft. I Sverige förekommer förutom huvudvarieteten maritima också varieteten brevirostris C. Agardh.
Hårnating är mycket lik den andra arten i släktet, skruvnating (R. cirrhosa), som skiljs genom trubbigare bladspets samt genom att blomsamlingarna sitter på mycket längre skaft, ofta flera decimeter långa som är skruvlikt spiralvrida. Den liknar också arterna borstnate (Potamogeton pectinatus) och trådnate (P. filiformis), men båda dessa har blommor i ax, samt hela blad med både bladslidor och snärp.

Utbredning. Hårnating är vanlig och förekommer från Bohuslän till Uppland, sällsynt norrut till Medelpad. Den växer i salt och bräckt vatten på mjukbottnar i skyddade lägen. Första fynduppgift är från Orust i Bohuslän och publicerades av Linné 1747 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer i havet'.

Familj: Ruppiaceae
Släkte: Ruppia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denne ört är aldrig förrän i dag funnen på någon Swensk botn; hon kryper med sin stjelk nästan under sanden, upsätter små blader som en Subularia, och bär sina blommor in alis, som et det minsta Potamogeton gramineum."

Ur Carl Linnæi västgöta resa år 1746 av Carl von Linné (1747)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ruppia/ruppi/ruppmar.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg