Skruvnating

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande

Vetenskapliga synonym: R. spiralis L. ex Dumort.
Svenska synonym: skruvnate

Skruehavgras Langstilket Havgræs Kiertohapsikka Spiral Tasselweed

Beskrivning. Skruvnating är en späd flerårig ört som lever helt nedsänkt i vatten. Stjälken är trådfin och vid basen nedliggande och rotad i underlaget, men blir mot spetsen uppstigande. Bladen är trådsmala och trubbiga med upptill finsågad kant, vid basen har de långa bladslidor men saknar snärp. Blommorna sitter parvis i de övre bladens slidor, vid blomningen dolda i bladslidorna men senare i flocklika samlingar på upp till flera decimeter långa, skruvlikt spiralvridna, utskjutande skaft.
Skruvnating är mycket lik den andra arten i släktet, hårnating (R. maritima), den senare skiljs genom vassare bladspets samt genom att blomsamlingarna sitter på ganska korta raka skaft. Den liknar också arterna borstnate (Potamogeton pectinatus) och trådnate (P. filiformis), men båda dessa har blommor i ax och hela blad med både bladslidor och snärp.

Utbredning. Skruvnating är vanlig i Bohuslän och Halland, men förekommer mer eller mindre sällsynt till Uppland. Den växer i både salt och bräckt vatten på mjuka, gärna sandiga bottnar i skyddade lägen. Första fynduppgift är från Blekinge och publicerades 1823 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cirrhosa kommer av latinets cirrhus (hårlock) och betyder lockig, vilket syftar på det spiralvridna blomställningsskaftet.

Familj: Ruppiaceae
Släkte: Ruppia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ruppia/ruppi/ruppcir.html
Senaste uppdatering: 10 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg