Bestämningsnyckel

Ruppia L. - Natingar

1. Blom- och fruktsamlingar på ganska korta, raka skaft. Blad spetsiga.
---hårnating (R. maritima)
1. Blom- och fruktsamlingar på mycket långa, ofta skruvlikt spiralvridna skaft. Blad trubbiga.
---skruvnating (R. cirrhosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/ruppia/ruppi/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg