Potamogeton L.

Natar

Beskrivning. Fleråriga, vattenlevande örter med jordstam. Stjälkar nedsänkta, ofta meterlånga, med strödda blad, ibland med flytblad. Nedsänkta blad elliptiska, äggrunda, lansettlika, smalt lansettlika eller trådsmala, med snärpslida, ibland även med bladslida. Flytblad mer eller mindre äggrunda. Blommor fyrtaliga, i täta eller glesa ax på långa skaft. Hylle saknas. Ståndare fyra, omgivna av fyra kronbladslika staminodier. Pistiller fyra. Fruktämne översittande. Frukt en torr stenfrukt.
Kromosomtal: 2n=26 (bandnate, bäcknate, gropnate, knölnate, källnate, spetsnate, spädnate, styvnate, trubbnate, uddnate), 2n=52 (gräsnate, grovnate, gäddnate, krusnate, långnate, rostnate, ålnate), 2n=78 (borstnate, trådnate), 2n=88 (slidnate).

Etymologi. Släktnamnet Potamogeton kommer av grekiskans potamos (flod) och geiton (granne) och syftar på att arterna lever i vatten.

Släktet har knappt 100 arter, utbredda över hela jorden. De förekommer i både sött och bräckt vatten, i både näringsrika och näringsfattiga vatten. Många arter hybridiserar med varandra och de uppkomna hybriderna sprider sig vegetativt. I Sverige förekommer 20 arter, de mest kända är gäddnate (P. natans) och ålnate (P. perfoliatus).

Familj: Potamogetonaceae

Arter:
bandnate (P. compressus)
borstnate (P. pectinatus)
bäcknate (P. polygonifolius)
gropnate (P. berchtoldii)
grovnate (P. lucens)
gräsnate (P. gramineus)
gäddnate (P. natans)
knölnate (P. trichoides)
krusnate (P. crispus)
källnate (P. coloratus)
långnate (P. praelongus)
rostnate (P. alpinus)
slidnate (P. vaginatus)
spetsnate (P. acutifolius)
spädnate (P. pusillus)
styvnate (P. rutilus)
trubbnate (P. obtusifolius)
trådnate (P. filiformis)
uddnate (P. friesii)
ålnate (P. perfoliatus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg