Slidnate

Potamogeton vaginatus Turcz.

Sliretjønnaks Skede-Vandaks Tuppivita

Beskrivning. Slidnate är en vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är plattad, rikt grenig och blir drygt en meter lång. Bladen är oftast omkring en millimeter breda med trubbig spets och har tre eller fyra centimeter långa, kraftiga, vida bladslidor med snärpslida, eller nedtill med endast bladslidor. Blommorna sitter i talrika kransar i ett utdraget glest ax, axskaftet blir upp till två decimeter långt. Frukterna är omkring tre millimeter långa, kullriga med kort spröt.
Slidnate är den största och grövsta av de tre arter av natar (Potamogeton) som har blad med både bladslidor och snärpslidor. Den kännetecknas av sina trubbiga blad och långa, kraftiga bladslidor. Arten borstnate (P. pectinatus) skiljs genom spetsiga blad och smalare bladslidor, samt frukter med tydligt spröt. Den minsta och spädaste arten av de tre, trådnate (P. filiformis), har liksom slidnate trubbiga bladspetsar, men dess bladslidor är endast en dryg centimeter långa.

Utbredning. Slidnate är sällsynt och förekommer endast i Bottenviken, från Medelpad till Norrbotten, men har också påträffats tillfälligt längre söderut. Den växer på ganska djupt vatten. Fynd från insjöar har också rapporterats. Första fynduppgift är från norra Bottenviken och publicerades av A. O. Kihlman i Botaniska Notiser 1887 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vaginatus kommer av latinets vagina (slida) och betyder 'med slidor', vilket syftar på de långa, kraftigt byggda bladslidorna.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


" Den 5 mars 1887. Doktor O. KIHLMAN framlade exemplar af den för Europas flora förut okända Potamogeton vaginatus Turcz., till växtsätt och förgrening erinrande om P. pectinatus L., men specifikt skild bland annat genom trubbiga blad med mycket kort snärp, 5-11 kransar i axet, mindre lågt kölade frukter och glatt märke."

Ur Den för Europas flora förut okända Potamogeton vaginatus Turcz. av A. O. Kihlman (Botaniska Notiser 1887)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potavag.html
Senaste uppdatering: 8 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg