Knölnate

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.

Knorttjønnaks Hårfin Vandaks Hairlike Pondweed Haarförmiges Laichkraut

Knölnate Beskrivning. Knölnate är en liten, vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är trind, trådfin och rikt grenig. Bladen är mycket smala, knappt en millimeter breda, långspetsade och styva, de är mörkgröna och har tre nerver. I vecket av bladen sitter en centimeter långa öppna snärpslidor, men bladslidor saknas. Blommorna sitter i ett kort fåblommigt ax som har ett upp till två centimeter långt skaft. Frukterna är plattade, tre millimeter långa, med knölar på ryggkölen.
Knölnate Knölnate karaktäriseras av sina mycket smala, långspetsade, styva blad samt den knöliga fruktryggen. Den liknar närmast styvnate (P. rutilus), men den senare har plattad stjälk, slutna snärpslidor, samt frukter med slät rygg.

Knölnate

Utbredning. Knölnate är mycket sällsynt och förekommer numera endast på ett par platser i Göteborgstrakten. Tidigare fanns den även på flera ställen i östra Skåne varifrån den försvunnit genom att dess växtplatser vuxit igen eller Knölnate utdikats. Den växer i klart näringsrikt vatten i grunda sjöar, dammar och märgelgravar. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades 1876 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet trichoides kommer av grekiskans thrix (hår) och betyder hårlik, vilket syftar på den tunna stjälken och de smala bladen.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potatri.html
Senaste uppdatering: 29 november 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg