Styvnate

Potamogeton rutilus Wolfg.

Stivtjønnaks Rødlig Vandaks Jouhivita Shetland Pondweed Rötliches Laichkraut

Beskrivning. Styvnate är en liten, vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är plattad, omkring en millimeter bred och rikt grenig. Bladen är millimeterbreda, långspetsade och styva, de är trenerviga och ljusgröna eller mer eller mindre rödaktiga. Vid basen av bladen sitter snärpslidor som är slutna nedtill, bladslidor och flytblad saknas. Blommorna sitter i ett kort ax i spetsen av ett upp till tre centimeter långt skaft. Frukterna är omkring två millimeter långa och har slät rygg.
Styvnate liknar endast den likaledes mycket sällsynta arten knölnate (P. trichoides), men den senare har trind stjälk, öppna snärpslidor och frukter med knölig rygg.

Utbredning. Styvnate är sällsynt och förekommer endast på några få platser från Skåne till Lycksele Lappmark. Arten växer på grunt vatten i sjöar med klart, tämligen näringsfattigt vatten. I Sydsverige har den på några av sina växtplatser påträffats tillsammans med den mycket sällsynta arten sjönajas (Najas flexilis), vilket den ytligt liknar. Styvnate har blivit allt sällsyntare och missgynnats av att vattnet där den växer blivit näringsrikare. Första fynduppgift är från Metsjön, Fasterna socken, Uppland och publicerades 1852 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rutilus kommer av latinets rutilare (skimrande) och betyder rödskimrande.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potarut.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg