Spädnate

Potamogeton pusillus L.

Vetenskapliga synonym: P. panormitanus Biv.
Svenska synonym: veknate

Granntjønnaks Spinkel Vandaks Hentovita Smánykra Lesser Pondweed Kleines Laichkraut

Beskrivning. Spädnate är en liten och spenslig, vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är trind och vanligen starkt grenig, den blir sällan mer än några decimeter lång. Bladen är millimeterbreda, något spetsiga och ganska styva, de är vanligen ljusgröna med tre huvudnerver och blir tre eller fyra centimeter långa. Snärpslidorna är omkring en centimeter långa, de är slutna nedtill och sitter kvar länge. Bladslidor saknas, liksom särskilda flytblad. Blommorna sitter i små korta ax som har några centimeter långa axskaft. Frukterna är plattade, ungefär två millimeter långa med slät rygg.
Spädnate är mycket lik gropnate (P. berchtoldii) och kan vara svår att skilja från denna, men gropnate har slaka något bredare och trubbigare blad, vilka ofta är brunaktiga, samt öppna snärpslidor som vissnar tidigt.

Utbredning. Spädnate är ganska sällsynt och förekommer från Bohuslän till Norrbotten, i Bottenviken är den dock något vanligare än i södra Östersjön och på Västkusten. Den växer på mjukbottnar i lugna havsvikar, men också i sötvatten och kan påträffas i dammar och sjöar. Första fynduppgift är från Landskrona i Skåne och publicerades 1828 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pusillus är en diminutivform av latinets pusus (liten gosse) och betyder 'mycket liten'.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potapus.html
Senaste uppdatering: 8 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg