Långnate

Potamogeton praelongus Wulfen

Nykketjønnaks Langbladet Vandaks Pitkälehtivita Langnykra Long-stalked Pondweed Langblättriges Laichkraut

Långnate

Beskrivning. Långnate är en storväxt och grovt byggd vattenlevande ört som lever nedsänkt under vattenytan. Stjälken är trind, upp till två meter lång, och ibland tydligt sicksackformad i övre delen. Bladen är oskaftade med halvt stjälkomfattande bas, mörkgröna, mycket stora, ofta två decimeter långa och ett par centimeter breda, med en huvlik spets och helbräddade kanter. Snärpslidorna är fem centimeter långa. Särskilda flytblad saknas helt. Blommorna sitter i fem centimeter långa ax som har ett par decimeter långa jämntjocka skaft. Frukterna är plattade med starkt kölad rygg.
Långnate Långnate känns igen på de mycket långa, breda bladen med halvt stjälkomfattande bas och långa snärpslidor. Den kan dock korsa sig med fler andra arter och de uppkomna hybriderna kan vara svåra att identifiera. Hybrider är kända mellan långnate och arterna krusnate (P. crispus), gräsnate (P. gramineus), ålnate (P. perfoliatus) och grovnate (P. lucens).

Långnate

Utbredning. Långnate är sällsynt men har en vid utbredning och förekommer från Skåne till Torne Lappmark. Den växer i näringsrika sjöar med klart vatten, ofta ganska djupt. Första fynduppgift publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet praelongus kommer av latinets longus (lång) och betyder 'mycket lång'.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potapra.html
Senaste uppdatering: 1 augusti 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg