Bäcknate

Potamogeton polygonifolius Pourr.

Vetenskapliga synonym: P. oblongus Viv.

Kysttjønnaks Aflangbladet Vandaks Tatarvita Bog Pondweed Knöterich-Laichkraut

Bäcknate Beskrivning. Bäcknate är en vattenlevande ört med flytblad. Stjälkarna blir omkring en halvmeter långa och är nästan ogrenade, de är trinda och har talrika snärpslidor men ganska få undervattensblad. Snärpslidorna är tunna, omkring fyra centimeter långa, och vissnar tidigt. Flytbladen är trubbigt lansettlika, ganska tunna och ofta brunaktigt gröna, bladskaftende är minst lika långt som bladskivan. Undervattensbladen har smala bladskivor. Blommorna sitter i tre centimeter långa ax som har Bäcknate decimeterlånga skaft.
Bäcknate karaktäriseras av sina välutvecklade flytblad som är kortare än bladskaften. Den liknar gräsnate (P. gramineus) men den senare skiljs genom axskaft som blir tjockare uppåt. Arten gäddnate (P. natans) skiljs genom decimeterlånga snärpslidor. Hos källnate (P. coloratus) är alla flytbladens skivor längre än bladskaften.

Utbredning. Bäcknate är ganska vanlig i sydvästra Sverige, men förekommer sällsynt i andra landskap upp till Ångermanland. Den växer i grunda småvatten som bäckar och mindre vattensamlingar, ofta på torv och i humusrika vatten på myrar och liknande. Första fynduppgift är från Lagklarebäck i Mölndal och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet polygonifolius kommer av det vetenskapliga namnet på släktet Polygonum, dit tidigare pilörterna (Persicaria) fördes, samt latinets folium (blad) och betyder 'med blad som hos pilörter'.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potapol.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg