Borstnate

Potamogeton pectinatus L.

Bust-tjønnaks Børstebladet Vandaks Hapsivita Fennel Pondweed Kamm-Laichkraut

Beskrivning. Borstnate är en vattenväxt som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälkarna är ofta sicksackböjda, rikt förgrenade och saknar flytblad. Bladen är vanligen trinda, fyra till tio centimeter långa och spetsiga, men endast omkring en till två millimeter breda. Till skillnad från alla andra arter i släktet, utom de snarlika arterna trådnate (P. filiformis) och slidnate (P. vaginatus), har bladen både bladslidor och snärpslidor. Borstnate och trådnate har snärpslidor på alla blad medan slidnate saknar sådana på de nedre bladen. Blommorna sitter i grupper i ett ganska glest ax. På vissa platser förekommer borstnate med bredare, tydligt plattade blad som ser avvikande ut. Denna plattbladiga borstnate har ingen systematisk rang.
De rikt greniga stjälkarna med trinda spetsiga blad ger borstnate ett speciellt utseende som bara återfinns hos två andra arter, med vilka den också hybridiserar. Arten trådnate (P. filiformis) är spädare i alla delar och skiljs genom glesare ax och längre axskaft samt på trubbspetsade blad. Arten slidnate (P. vaginatus) är vanligen grövre än borstnate och skiljs dessutom genom trubbiga blad och nedre bladslidor utan snärpslidor.

Utbredning. Borstnate växer i näringsrikt bräckt och salt vatten, särskilt på mjukbottnar i skyddade havsvikar, arten är allmän längs kusterna men förekommer sällsynt även i sötvatten. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pectinatus kommer av latinets pecten (kam) och syftar på skottens form.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potapec.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg