Trubbnate

Potamogeton obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch

Svenska synonym: klynnenate

Butt-tjønnaks Butbladet Vandaks Tylppälehtivita Blunt-leaved Pondweed Stumpfblättriges Laichkraut

Trubbnate Beskrivning. Trubbnate är en vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är plattad men saknar vingkanter, den blir drygt en halvmeter lång och är rikt grenig. Bladen är bandlika, en decimeter långa och omkring tre millimeter breda med tre huvudnerver, bladspetsen är rundtrubbig med otydligt avsatt spets. Snärpslidorna är omkring centimeterlånga och vissnar Trubbnate tidigt. Bladslidor och särskilda flytblad saknas. Hela växten är ofta brunaktig, eller något rödaktig. Blommorna sitter i täta ax som är ungefär lika långa som de korta axskaften. Frukterna är plattade och tre millimeter långa, ibland med något knölig rygg.
Trubbnate Trubbnate karaktäriseras av sina breda, trubbiga, bandlika, trenerviga blad. Den liknar mest arten uddnate (P. friesii), som skiljs genom spetsigare blad med fem nerver.

Trubbnate

Utbredning. Trubbnate är ganska sällsynt, den förekommer från Skåne till Lycksele Lappmark och växer i grunda näringsrika sötvattensamlingar, i dammar, åar och sjöar. Trubbnate Första fynduppgift publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet obtusifolius kommer av latinets obtusus (trubbig) och folium (blad) och betyder 'med trubbiga blad'.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potaobt.html
Senaste uppdatering: 1 augusti 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg