Gäddnate

Potamogeton natans L.

Vanleg tjønnaks Svømmende Vandaks Uistinvita Blöðkunykra Broad-leaved Pondweed Schwimmendes Laichkraut

Gäddnate Beskrivning. Gäddnate är en stor och grov vattenväxt med grenig stjälk. Stjälken kan bli ett par meter lång. Snärpslidorna är mycket långa, omkring tio centimeter, och grova. Flytbladen är långskaftade med fem till tio centimeter lång, elliptisk, grågrön till gulgrön bladskiva, som ofta är rödaktig på undersidan, de har ett flertal parallella bågböjda nerver. Mellan bladskivan och bladskaftet sitter en förtjockad led som är karaktäristisk. Undervattensbladen försvinner tidigt men ofta sitter de rännformade bladskaften kvar. Blommorna sitter i tjocka, fyra till fem centimeter långa ax som sticker upp ovanför vattenytan. Frukterna är ganska stora och släta.
Gäddnate Gäddnate är lätt att känna igen på sina stora, elliptiska flytblad och avsaknaden av undervattensblad. Arter som bäcknate (P. polygonifolius) och källnate (P. coloratus), som båda har välutvecklade flytblad, skiljs genom betydligt mindre storlek och betydligt kortare snärpslidor. Gäddnate korsar sig med gräsnate (P. gramineus) och den uppkomna hybriden kännetecknas av kortare snärpslidor och utvecklade smala undervattensblad. Arten vattenpilört (Persicaria amphibia) har också flytblad och växer ofta tillsammans med gäddnate. Dess flytblad avviker dock genom att vara parallellsidiga och ha en avvikande bladnervatur med en mittnerv och ett flertal tvärställda sidonerver.

Gäddnate

Utbredning. Gäddnate är allmän i hela landet, den växer i sjöar, åar och dammar, gärna på dyiga bottnar i näringsrikt vatten. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus Botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet natans kommer av latinets natare (simma) och betyder flytande, namnet syftar på flytbladen.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potanat.html
Senaste uppdatering: 22 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg