Grovnate

Potamogeton lucens L.

Svenska synonym: glansnate

Blanktjønnaks Glinsende Vandaks Välkevita Shining Pondweed Glänzendes Laichkraut

Grovnate

Beskrivning. Grovnate är en flerårig, grovt byggd, vattenlevande ört. Stjälken är trind, grenig och kan bli drygt en meter lång. Bladen är alla nedsänkta och tydligt men kort skaftade med stora glänsande ljusgröna bladskivor som kan bli närmare två decimeter långa. Bladskivorna är brett elliptiska, ofta uddspetsade, och har mycket fintandad kant, de är ganska tunna med påfallande nätlik nervatur, ibland är de mycket smala och består huvudsakligen av mittnerven. Särskilda flytblad saknas. Grovnate Snärpslidorna är mer än fem centimeter långa och har två vingade lister. Blommorna sitter i ett ax som kan bli drygt fem centimeter långt, axskaftet är långt och tjockare upptill.
Grovnate Grovnate känns igen på de kortskaftade bladen med ganska tunn nätlik nervatur och de kölade snärpslidorna. Den kan hybridisera med ålnate (P. perfoliatus), gräsnate (P. gramineus), gäddnate (P. natans) och långnate (P. praelongus). Hybriderna är ofta svåra att identifiera.

Grovnate Utbredning. Grovnate är tämligen allmän från Skåne till Uppland, men förekommer sällsynt i de flesta syd- och mellansvenska landskap upp till Jämtland. Den växer ganska djupt i näringsrika sjöar. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lucens kommer av latinets lux (ljus) och betyder 'glänsande', namnet syftar på bladen.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Glansnaten (Potamogeton lucens L.) är den största arten i slägtet, med icke sällan famnslång, penntjock stjelk, stora, stundom fotslånga och nära 2 tum breda blad och nästan 2 tum långa ax."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potaluc.html
Senaste uppdatering: 1 augusti 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg