Gräsnate

Potamogeton gramineus L.

Grastjønnaks Græs-Vandaks Heinävita Grasnykra Various-leaved Pondweed Grasartiges Laichkraut

Gräsnate Beskrivning. Gräsnate är en vattenväxt med varierande utseende, beroende till en del på växtplatsen. På grundare vatten eller i uttorkande gölar utbildas flytblad, dessa är ljust gräsgröna och åtminstone några av dem längre än bladskivan. I djupare vatten har arten endast undervattensblad, vilka är smala och böjda, något spetsiga och avsmalnande mot basen som inte är stjälkomfattande. Snärpslidorna är ganska korta. Blommorna sitter i korta täta ax vilka sticker upp ovan vattenytan, axskaften är tydligt tjockare mot spetsen.
Gräsnate hybridiserar med fler arter än någon annan nate. Kända är korsningar med rostnate (P. alpinus), källnate (P. coloratus), grovnate (P. lucens), gäddnate (P. natans), ålnate (P. perfoliatus), bäcknate (P. polygonifolius) och långnate (P. praelongus), och till och med korsningar mellan hybrider och en tredje art. Hybrider är ganska vanliga men kan vara svåra att identifiera.

Utbredning. Gräsnate förekommer i nästan hela landet, mest på sandiga bottnar, ofta i något näringsfattiga sjöar. Den förekommer också på ställen som torkar ut under sommaren. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet gramineus betyder gräslik och syftar på formen hos undervattensbladen.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potagra.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg