Uddnate

Potamogeton friesii Rupr.

Vetenskapliga synonym: P. mucronatus Schrad.

Broddtjønnaks Brodbladet Vandaks Otalehtivita Flat-stalked Pondweed Stachelspitziges Laichkraut

Beskrivning. Uddnate är en vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är plattad men utan vingkanter, ganska rikt grenig och kan bli en halv meter lång. Bladen är platta, tre millimeter breda och omkring två decimeter långa. De är tydligt spetsiga och har fem nerver, en huvudnerv och två tunnare nerver på var sida om denna. Snärpslidorna är omkring två centimeter långa. Bladslidor och flytblad saknas. Blommorna sitter i en till två centimeter långa ax som är tydligt kortare än axskaften. Frukterna är drygt två millimeter långa och har en något knölig ryggköl.
Uddnate kan förväxlas med trubbnate (P. obtusifolius), men den senare har trubbiga blad som är trenerviga, med endast en nerv på var sida om huvudnerven. Trubbnate skiljs även på att blomaxet är ungefär lika långt som axskaftet.

Utbredning. Uddnate är sällsynt och förekommer från Skåne till Norrbotten, men är något vanligare i Skåne och Uppland. Arten växer i grunt näringsrikt vatten, i sjöar, dammar och kanaler. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet friesii hedrar Uppsalaprofessorn och botanisten Elias Fries (1794-1878).

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potafri.html
Senaste uppdatering: 7 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg