Trådnate

Potamogeton filiformis Pers.

Trådtjønnaks Tråd-Vandaks Merivita Þráðnykra Slender-leaved Pondweed Faden-Laichkraut

Beskrivning. Trådnate är en flerårig vattenväxt som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälken är plattad och ofta ganska kort, upp till tre decimeter, och sparsamt grenig. Bladen är trådfina med trubbig spets, fem till tio centimeter långa, och har både snärpslidor och bladslidor, de senare blir dock endast en dryg centimeter långa. Blommorna sitter i utdragna glesa ax på långa axskaft. Frukterna är kullriga med slät rygg och saknar spröt.
Trådnate är en av tre svenska natar (Potamogeton) som har både snärpslidor och bladslidor. Den kännetecknas av sina smala rundtrubbiga blad och sitt utdragna glesa blomax. Arten borstnate (P. pectinatus) skiljs genom tätare blomax och spetsiga blad, medan slidnate (P. vaginatus) är betydligt grövre än de två förra och har flera centimeter långa bladslidor. De två arterna i släktet natingar (Ruppia) skiljs vegetativt genom att bladen saknar snärpslidor och endast har bladslidor, samt att bladen är finsågade i spetsen.

Utbredning. Trådnate är vanlig och förekommer från Bohuslän till Norrbotten. Den växer på mjukbottnar i skyddade lägen, i både salt och bräckt vatten, men förekommer också i sötvatten, särskilt i Mälaren och på Öland och Gotland, men även på andra håll från Västergötland till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Olof Celsius 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet filiformis kommer av latinets filum (tråd) och forma (form), namnet betyder trådformad och syftar på de smala bladen och det fina axskaftet.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potafil.html
Senaste uppdatering: 8 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg