Krusnate

Potamogeton crispus L.

Krustjønnaks Kruset Vandaks Poimuvita Curled Pondweed Krauses Laichkraut

Krusnate Beskrivning. Krusnate är en vattenväxt som lever helt nedsänkt under vattenytan. Hela växten är ibland rödaktig, men oftast gäller det endast bladens mittnerv. Stjälkarna är plattade och kan bli uppåt en meter långa. Bladen är korta, omkring fyra centimeter, trubbiga och jämnbreda, med en krusig, vasst sågtandad kant. Snärpslidorna är korta. Blommorna sitter i korta ax, axskaften är omkring fem centimeter långa och jämnbreda. Frukterna har en ganska långt utdragen näbb.
Krusnate Krusnate är lätt att känna igen på de ganska hårda, kruskantade och finsågade bladen. Den hybridiserar med rostnate (P. alpinus), ålnate (P. perfoliatus) och långnate (P. praelongus).

Krusnate

Utbredning. Arten växer i näringsrika sjöar och åar, den är mest utbredd i de mellansvenska slättbygderna men är ganska sällsynt. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Krusnate Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet crispus betyder krusig och syftar på bladens krusiga kanter.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potacri.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg