Bandnate

Potamogeton compressus L.

Vetenskapliga synonym: P. zosterifolius Schumach.

Bendeltjønnaks Bændel-Vandaks Litteävita Grass-wrack Pondweed Flachstengliges Laichkraut

Bandnate Beskrivning. Bandnate är en vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Stjälkarna är bandlika, starkt plattade och vingkantade, omkring en halv centimeter breda och drygt en meter långa. Bladen är spetsiga, platta och gräslika, upp till två decimeter långa och en halv centimeter breda, med fem huvudnerver och talrika fina nerver. Vid basen av bladen sitter snärpslidor som vissnar tidigt, men bladslidor saknas liksom särskilda flytblad. Hela växten är ofta brunaktigt grön eller med en rödaktig ton. Blommorna sitter i ett drygt centimeterlångt ax som är tätblommigt och har ett decimeterlångt skaft. Frukterna är plattade med knölig ryggköl och kort spröt.
Bandnate är lätt att känna igen på de relativt breda bandlika bladen och den starkt plattade, vingkantade stjälken. Arten spetsnate (P. acutifolius) skiljs genom plattad men ej vingkantad stjälk, blad med tre huvudnerver, samt kortare axskaft.

Utbredning. Bandnate är ganska sällsynt men har en vid utbredning från Skåne till Torne Lappmark. Den förekommer dock mest i Syd- och Mellansveriges jordbruksområden. Arten växer ganska djupt i näringsrika sjöar och åar. Första fynduppgift är från Halland och publicerades 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet compressus kommer av latinets comprimere (trycka ihop) och betyder plattad.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potacom.html
Senaste uppdatering: 1 augusti 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg