Källnate

Potamogeton coloratus Hornem.

Kjeldetjønnaks Vejbred-Vandaks Fen Pondweed Gefärbtes Laichkraut

Källnate Beskrivning. Källnate är en ganska kortväxt vattenväxt som kan bli upp till några decimeter lång. De övre bladen är flytblad med skaft som är kortare än bladskivorna. Flytbladen är tunna och ofta rödaktiga med tydliga tvärgående nerver mellan de parallella huvudnerverna. Undervattensbladen är smala och tunna och snärpslidorna ganska korta. Blommorna sitter i korta täta ax i spetsen av ett jämntjockt axskaft.
Källnate hybridiserar med gräsnate (P. gramineus).

Källnate

Utbredning. Källnate finns i vårt land endast på Gotland. Den är sällsynt och växer på grunt vatten i kalkrika sjöar och bäckar. Första fynduppgift är från Erikskällan i Bäls socken, Gotland och publicerades 1852 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet coloratus betyder färgad och syftar på de ofta rödaktiga flytbladen.

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potacol.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg