Gropnate

Potamogeton berchtoldii Fieber

Vetenskapliga synonym: P. pusillus auct.

Småtjønnaks Liden Vandaks Pikkuvita Smánykra Small Pondweed Kleines Laichkraut

Gropnate

Beskrivning. Gropnate är en liten och späd vattenväxt som växer i små yviga ruggar. Arten lever helt nedsänkt under vattenytan och saknar flytblad. Stjälkarna är trinda och millimetertjocka med korta ledstycken. Snärpslidorna är öppna och sticker ut från stjälken, de faller av tidigt till skillnad från snärpslidorna hos hos spädnate (P. pusillus) som sitter kvar, slutna kring stjälken. Flytblad saknas och undervattensbladen är mycket smala, en dryg millimeter, platta, trenerviga, trubbiga och vanligen brungröna i färgen. Blommorna sitter i små täta men fåblommiga ax på korta skaft. Fruktsamlingen är liten och kompakt.
Gropnate Gropnate förväxlas lätt med spädnate (P. pusillus) som skiljs genom nedtill slutna snärpslidor, spetsigare blad och ljusgrönare färg. Arten kan korsa sig med bandnate (P. compressus), uddnate (P. friesii), trubbnate (P. obtusifolius), spädnate (P. pusillus) och knölnate (P. trichoides).

Gropnate

Utbredning. Gropnate är en ganska vanlig art som förekommer i många typer av grunt näringsrikt sötvatten, som dammar och diken. Den tycks däremot inte förekomma i bräckvatten. Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet berchtoldii betyder 'Berchtolds nate' och hedrar den tjeckiske botanisten Friedrich Berchtold (1781-1876).

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potaber.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg