Spetsnate

Potamogeton acutifolius Link

Spiss-tjønnaks Spidsbladet Vandaks Sharp-leaved Pondweed Spitzblättriges Laichkraut

Beskrivning. Spetsnate är en flerårig ört som lever helt nedsänkt i vatten. Stjälkarna är plattade, men saknar vingkanter, och blir omkring en meter långa. Bladen är spetsiga, platta och gräslika, upp till två decimeter långa och en halv centimeter breda med tre huvudnerver och flera finare nerver. De har två centimeter långa snärpslidor som vissnar tidigt, men bladslidor saknas liksom särskilda flytblad. Blommorna sitter i ett kort fåblommigt ax som har ett axskaft vilket endast är omkring en centimeter långt. Frukterna är plattade med knölig ryggköl och kort spröt.
Spetsnate karaktäriseras av sina spetsiga mångnerviga blad. Den liknar mest arten bandnate (P. compressus), men den senare har plattade stjälkar med breda vingkanter, blad med fem huvudnerver, samt blomställning med längre axskaft.

Utbredning. Spetsnate är sällsynt och har påträffats från Skåne till Uppland. Den växer i näringrika sjöar, dammar och liknande, men har blivit allt sällsyntare och är försvunnen från många av sina kända växtplatser. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1824 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acutifolius betyder 'med spetsiga blad' kommer av latinets acutus (vass) och folium (blad).

Familj: Potamogetonaceae
Släkte: Potamogeton

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/potamogetona/potam/potaacu.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg