Bestämningsnyckel

Potamogeton L. - Natar

1. Blad breda, vanligen mer än en centimeter breda, aldrig linjära.
---2
1. Blad smala, vanligen mindre än fem millimeter breda, linjära.
---10

2. Alla blad med tydliga skaft och avsatt bladskiva.
---3
2. Åtminstone de nedre bladen oskaftade.
---6

3. Hinnlika snärpslidor omkring en decimeter långa. Endast flytblad.
---gäddnate (P. natans)
3. Hinnlika snärpslidor kortare än fem centimeter, eller flytblad saknas.
---4

4. Alla blad av undervattenstyp, flytblad saknas. Snärpslidor omkring åtta centimeter långa.
---grovnate (P. lucens)
4. Med flytblad. Snärpslidor högst fem centimeter långa.
---5

5. Bladskivorna längre än bladskaften.
---källnate (P. coloratus)
5. Bladskivorna kortare än bladskaften.
---bäcknate (P. polygonifolius)

6. Blad krusiga med skarpt sågad kant.
---krusnate (P. crispus)
6. Blad ej påfallande krusiga och inte heller skarpt vassågade i kanten.
---7

7. Alla blad med bred bas, mer eller mindre tydligt stjälkomfattande.
---8
7. De flesta blad med smal, ej stjälkomfattande bas.
---9

8. Alla blad tydligt stjälkomfattande. Snärpslidor mycket korta.
---ålnate (P. perfoliatus)
8. Blad halvt stjälkomfattande. Snärpslidor omkring fem centimeter.
---långnate (P. praelongus)

9. Axskaft tjockare mot spetsen. Blad vanligen spetsiga.
---gräsnate (P. gramineus)
9. Axskaft jämntjocka. Blad vanligen trubbiga.
---rostnate (P. alpinus)

10. Blad med både snärpslida och bladslida.
---11
10. Blad med endast snärpslida.
---13

11. Blad spetsiga.
---borstnate (P. pectinatus)
11. Blad trubbiga.
---12

12. Bladslidor högst två centimeter långa.
---trådnate (P. filiformis)
12. Bladslidor minst tre centimeter långa.
---slidnate (P. vaginatus)

13. Stjälk plattad av två breda vingkanter.
---bandnate (P. compressus)
13. Stjälk trind eller svagt plattad, utan breda vingkanter.
---14

14. Blad med talrika nerver.
---spetsnate (P. acutifolius)
14. Blad med en till fem nerver.
---15

15. Blad tämligen breda, omkring tre millimeter.
---16
15. Blad mycket smala, drygt en millimeter.
---17

16. Blad vid basen femnerviga, med två smala nerver på var sida av mittnerven.
---uddnate (P. friesii)
16. Blad även vid basen trenerviga, med en smal nerv på var sida av mittnerven.
---trubbnate (P. obtusifolius)

17. Blad långt avsmalnande, uddspetsade.
---styvnate (P. rutilus)
17. Blad trubbiga eller kortspetsade.
---18

18. Frukter med knölig kant.
---knölnate (P. trichoides)
18. Frukter släta.
---19

19. Blad slaka, snärpslidor öppna.
---gropnate (P. berchtoldii)
19. Blad styva, snärpslidor slutna.
---spädnate (P. pusillus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/potamogetona/potam/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg