Poaceae - Gramineae

Gräs

Beskrivning. Ett- eller vanligen fleråriga örter. Strå runt eller sällan plattat, med förtjockade leder. Blad oftast smala, jämnbreda med välutvecklad bladslida. Bladslida ofta lång, öppen eller delvis sluten, övergången mellan bladslida och bladskiva med hinnartat eller sällan hårlikt snärp. Blomställningarna ordnade i sammansatta ax eller vippor. Blommor utan hylle, vindpollinerade, oftast tvåkönade, i ett- till flerblommiga småax. Småax vid basen med två skärmfjäll (tomfjäll), varje blomma omsluten av en ytteragn (yttre blomfjäll) och en inneragn (inre blomfjäll). Ståndare vanligen tre. Märken flikade, oftast två. Fruktämne översittande. Frukt en nöt (karyops) med sammanvuxen frö- och fruktvägg.

Familjen har 635 släkten och 9000 arter. I Sverige finns 58 släkten och mer än 150 arter. Våra ekonomiskt viktigaste gräs är de fyra sädesslagen, havre (Avena sativa), vete (Triticum aestivum), råg (Secale cereale) och korn (Hordeum vulgare). Bland vilda arter kan nämnas vass (Phragmites australis), kvickrot (Elytrigia repens), timotej (Phleum pratense), vårbrodd (Anthoxanthum odoratum), hundäxing (Dactylis glomerata), bergsslok (Melica nutans) och ängskavle (Alopecurus pratensis).
Många arter eller namnsorter ingår i gräsfröblandningar till gräsmattor, till exempel engelskt rajgräs (Lolium perenne), fårsvingel (Festuca ovina), hårdsvingel (Festuca brevipila), krypven (Agrostis stolonifera), rödsvingel (Festuca rubra), rödven (Agrostis capillaris) och ängsgröe (Poa pratensis).
En del gräs är mycket dekorativa och odlas som fleråriga trädgårdsväxter, till exempel olika fjädergräs (Stipa) och ett par arter ur släktet miskantusar (Miscanthus). Andra gräs används som eterneller, bland annat harsvans (Lagurus ovatus), ekorrkorn (Hordeum jubatum) och italienskt darrgräs (Briza maxima). Det stora pampasgräset (Cortaderia selloana) odlas ibland i krukor, men är inte härdigt i vårt land.

Många viktiga kulturväxter tillhör familjen gräs. Frukterna är mycket stärkelserika och innehåller även proteiner och har därför stor betydelse för människan. Förutom våra fyra sädeslag, hör också arter som majs (Zea mays), ris (Oryza sativa), durra (Sorghum bicolor) och hirs (Panicum miliaceum) till familjen. Sockerrör (Saccharum officinarum) svarar för ungefär hälften av världens sockerproduktion, det är märgen som används för sockerframställning. Bambu är ett samlingsnamn för omkring 40 olika grässläkten, varav vissa kan bli upp till 40 meter höga och är de allra högsta gräsen. Några få arter av bambu odlas som trädgårdsväxter i Sverige, till exempel bergbambu (Sinarundinaria murielae) och japansk bambu (Sasa pumila).

Övrigt. Många av arterna har svenska namn med samma suffix trots att de tillhör olika släkten, till exempel -gröe, -havre, -rör, -tåtel, -ven.

 • -brodd: släktena Anthoxanthum och Milium
 • -gröe: släktena Glyceria och Poa
 • -havre: släktena Arrhenatherum, Avena, Helictotrichon och Trisetum
 • -hirs: släktena Digitaria, Echinochloa, Panicum och Setaria
 • -kavle: släktet Alopecurus
 • -korn: släktena Hordelymus och Hordeum
 • -kösa: släktet Apera
 • -losta: släktet Bromus
 • -rör: släktena Ammophila och Calamagrostis
 • -slok: släktet Melica
 • -svingel: släktena Festuca och Vulpia
 • -timotej: släktet Phleum
 • -tåtel: släktena Aira, Corynephorus, Deschampsia, Holcus, Molinia och Vahlodea
 • -ven: släktet Agrostis
 • -äxing: släktena Cynosurus, Dactylis, Koeleria och Sesleria

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Agrostis - venar
Aira - småtåtlar
Alopecurus - kavlar
Ammophila - sandrör
Anthoxanthum - vårbroddar
Apera - kösor
Arctophila - hänggräs
Arrhenatherum - knylhavren
Avena - havren
Beckmannia - radgräs
Brachypodium - skaftingar
Briza - darrgräs
Bromus - lostor
Calamagrostis - rör
Catabrosa - källgräs
Cinna - sötgräs
Corynephorus - borsttåtlar
Cynosurus - kamäxingar
Dactylis - hundäxingar
Danthonia - knägräs
Deschampsia - tåtlar
Digitaria - fingerhirsar
Echinochloa - hönshirsar
Elymus - elmar
Elytrigia - kvickrötter
Eragrostis - kärleksgräs
Festuca - svinglar
Glyceria - mannagräs
Helictotrichon - ängshavren
Hierochloë - myskgräs
Holcus - luddtåtlar
Hordelymus - skogskorn
Hordeum - korn
Koeleria - tofsäxingar
Leersia - vildris
Leymus - strandrågar
Lolium - repen
Melica - slokar
Milium - hässlebroddar
Molinia - blåtåtlar
Nardus - staggar
Panicum - hirsar
Parapholis - ormax
Phalaris - flenar
Phippsia - snögräs
Phleum - timotejer
Phragmites - vassar
Poa - gröen
Puccinellia - saltgräs
Scolochloa - kasgräs
Secale - rågar
Sesleria - älväxingar
Setaria - kavelhirsar
Stipa - fjädergräs
Trisetum - småhavren
Triticum - veten
Vahlodea - lapptåtlar
Vulpia - ekorrsvinglar


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg