Vahlodea Fr.

Lapptåtlar

Beskrivning. Lågväxta, fleråriga gräs. Strån enstaka eller löst tuvade. Blad platta, smala, bladslidor något håriga. Snärp omkring två millimeter, trubbigt. Vippa fågrenad, med slak topp. Småax omkring fem millimeter långa, tvåblommiga, till synes borstlösa. Skärmfjäll brokiga i gult och rött, längre än småaxet, spetsiga och mot spetsen kölade. Ytteragnar korta, trubbiga, cilierade i spetsen, med kort borst. Ståndarknappar gula, drygt fem millimeter långa.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktet Vahlodea är uppkallat efter dansken Jens Vahl (1796-1854).

Släktet förs ofta in under tåtlar (Deschampsia) och tillsammans har de två släktena omkring 40 arter. I Sverige finns endast arten lapptåtel (V. atropurpurea).

Familj: Poaceae

Art:
lapptåtel (V. atropurpurea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/vahlo/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg