Lapptåtel

Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.

Vetenskapliga synonym: Deschampsia atropurpurea (Wahlenb.) Scheele

Rypebunke Rypebunke Lapinlauha

Lapptåtel Beskrivning. Lapptåtel är ett lågväxt, flerårigt gräs med enstaka eller löst tuvade strån som blir omkring två decimeter höga. Bladen är platta, korta och ganska smala, omkring två millimeter breda. Snärpet är kort och tvärhugget med en något tandad spets. Arten blommar i juli. Vipporna är glesa och fågreniga, de har slak topp och slaka grenar, oftast med bara två grenarvid nedersta noden. Småaxen är få och omkring fem millimeter långa. Skärmfjällen är längre Lapptåtel än småaxet, ganska kraftigt byggda och något kölade i spetsen, samt vanligen brokiga i rött och gult. Ytteragnarna har korta borst men dessa är inte utskjutande.
Lapptåtel liknar mest arterna i släktet gröen (Poa), men kännetecknas av tvåblommiga småax som helt täcks av de rödaktiga skärmfjällen. Den slaka vippan är också karaktäristisk för arten.

Utbredning. Lapptåtel är ganska vanlig på något fuktig mark i fjälltrakterna, från Dalarna till Torne Lappmark. Den kan sällsynt påträffas även nedom fjällkedjan i Norrbotten. Arten är kalkskyende och växer på fjällhedar, bäckstränder och kortvuxna ängsmarker. Första fynduppgift är från Pite Lappmark där den hittades av Wahlenberg. Arten var då ny för vetenskapen och fyndet publicerades i Wahlenbergs Flora Lapponica 1812.

Etymologi. Artnamnet atropurpurea kommer av latinets ater (svart, mörk) och purpurea (purpurröd) och betyder mörkviolett, vilket syftar på färgen hos småaxen.

Familj: Poaceae
Släkte: Vahlodea

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/vahlo/vahlatr.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg