Triticum L.

Veten

Beskrivning. Ettåriga, högväxta gräs. Strån upprätta. Blad breda, platta. Ax tvåsidiga, plattade eller fyrkantiga, med ett småax vid var nod, dessa fästade med bredsidan mot stråaxeln. Småax med tre till fem blommor, de översta ofta sterila. Skärmfjäll likstora, breda, flernerviga, trubbiga, med korta broddar eller ibland med borst. Ytteragnar breda, välvda. Inneragnar hinnlika, något kölade. Ax skört, vid mognaden sönderfallande eller kvarsittande.
Kromosomtal: 2n=42 (vete).

Övrigt. Veten är bland de mest odlade spannmålsslagen i världen, och odlas främst för framställning av mjöl (vetemjöl). Vetemjölet innehåller rikligt med proteinet gluten, vilket ger det egenskaper som möjliggör jäsning, och gör det lämpligt för bakning. Veten odlas huvudsakligen i tempererade områden, medan det i tropiska regioner är andra spannmålsslag som är vanligare i odling, till exempel ris (Oryza sativa), majs (Zea mays) och durra (Sorghum durra). Flera olika arter av veten odlas, till exempel hårdvete eller durumvete (T. durum) vars mjöl huvudsakligen används till pasta, samt vete (T. aestivum), eller brödvete som den också kallas.
Arten vete (T. aestivum) är den utan jämförelse mest odlade arten i släktet, den är en så kallad polyploid art som uppkommit genom upprepade korsningar mellan andra, vilda arter. En korsning mellan de diploida (2n=14) arterna enkornsvete (T. monococcum) och Aegilops speltoides tros för flera tusen år sedan ha givit upphov till den tetraploida (2n=28) arten emmervete (T. turgidum). Genom fortsatt hybridisering mellan emmervete och arten Aegilops squarrosa anses den hexaploida (2n=42) arten vete ha uppstått.

Etymologi. Släktnamnet Triticum är ett namn på vete som användes av romaren Plautus, död 184 f. Kr.

Släktet har i strikt mening fyra arter, men i vid mening brukar det anses ha omkring 20 arter. Arten vete (T. aestivum) är allmänt odlad i Sverige och den förekommer också tillfälligt förvildad. Förutom denna har även hårdvete (T. durum), spelt (T. spelta) och emmervete (T. turgidum) påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Art:
vete (T. aestivum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/triti/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 december 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg