Trisetum Pers.

Småhavren

Beskrivning. Fleråriga, något tuvade gräs. Strån smala, kala eller håriga. Blad platta, ofta finhåriga. Vippa yvig eller axlik. Småax talrika, fyra till sju millimeter långa, något plattade från sidan, glänsande, med två till fyra blommor. Skärmfjäll oliklånga, kölade, ofta hinnkantade, den undre ofta ennervig, den övre trenervig och nående till över mitten av småaxet. Ytteragn tvåkluven, med ett långt tunt knäböjt borst. Inneragn kölad, vid mognaden ej täckt av ytteragnen.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Trisetum kommer av latinets tres (tre) och seta (borst), namnet syftar på småaxens tre borst.

Släktet har 75 arter, varav tre finns i Sverige. Arten gullhavre (T. flavescens) förekommer i södra Sverige, medan fjällhavre (T. spicatum) och venhavre (T. subalpestre) finns i fjälltrakterna.

Familj: Poaceae

Arter:
fjällhavre (T. spicatum)
gullhavre (T. flavescens)
venhavre (T. subalpestre)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/trise/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg