Venhavre

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

Vetenskapliga synonym: T. agrostideum (Laest.) Fr.

Kveinhavre Rensdyr-Guldhavre Lapinkaura

Venhavre Beskrivning. Venhavre är ett lågväxt, flerårigt gräs. Stråna är kala, omkring tre decimeter höga, och växer i små glesa tuvor. Bladen är smala, ungefär två millimeter breda, platta, ganska veka och finhåriga. Bladslidorna är finhåriga och snärpet omkring en millimeter långt. Arten blommar i juli. Vipporna är greniga men smala och glesa, vanligen axlikt sammandragna. Småaxen är grönbruna eller brunaktigt violetta med brett hinnkantade agnar. De två- eller treblommiga småaxen har ytteragnar med ett mycket fint borst som blir omkring fem millimeter långt. Ståndarknapparna är kortare än en millimeter.
Venhavre Venhavre karaktäriseras av sina två- eller treblommiga småax med tydliga borst samt sin smala, axlikt sammandragna vippa. Arten fjällhavre (T. spicatum) har också har smal axlik vippa men skiljs genom tydligt håriga strån. Den tredje arten, gullhavre (T. flavescens), är sydlig och har yvig vippa med guldglänsande småax.

Venhavre

Utbredning. Venhavre är mycket sällsynt och förekommer endast på några få platser i Norrbotten och Torne Lappmark. Den växer nära vattnet i stänkzonen vid forsar och på älvstränder, från björkskogsregionen ner till övre barrskogsregionen. Första fynduppgift är från Maunu i Torne Lappmark och publicerades 1831 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet subalpestre kommer av latinets sub- (nästan) och alpestre (växer i fjällen) och betyder 'växer nedom fjällen'.

Familj: Poaceae
Släkte: Trisetum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/trise/trissub.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg