Fjällhavre

Trisetum spicatum (L.) K. Richter

Vetenskapliga synonym: T. airoides Roem. & Schult., T. subspicatum (L.) P. Beauv.
Svenska synonym: axtåtel

Svartaks Fjeld-Guldhavre Tähkäkaura Logresi Ästiger Goldhafer

Fjällhavre

Beskrivning. Fjällhavre är ett lågväxt, tuvat, flerårigt gräs med vithåriga strån och tät, brunviolett, glänsande, cylindrisk småaxsamling. Stråna kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen och bladslidorna är också håriga och detta ger arten ett karaktäristiskt utseende. Arten blommar i juli-augusti. Småaxen sitter i vippor, men dessa är täta och sammandragna så att de ser ut som ett ax. Skärmfjällen och ytteragnarna är nästan kala. Fjällhavre Fjällhavre är ett av de mest lätt igenkännbara gräsen, dess brunvioletta axlika vippa och dess silverhåriga strån gör att den inte kan förväxlas med andra arter. Den mycket sällsynta arten venhavre (T. subalpestre) har kala strån och en glesare vippa med småax som är brokiga i grönt och brunt.

Fjällhavre

Utbredning. Fjällhavre förekommer allmänt i hela fjällkedjan, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på fjällhedar, rasbranter och vid bäckstränder. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet spicatum kommer av latinets spica (ax) och syftar på den täta axlika vippan.

Familj: Poaceae
Släkte: Trisetum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/trise/trisspi.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg