Gullhavre

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Vetenskapliga synonym: T. pratense Pers.

Gullhavre Almindelig Guldhavre Keltakaura Yellow Oat-grass Wiesen-Goldhafer

Gullhavre

Beskrivning. Gullhavre är ett spensligt, flerårigt gräs. Stråna blir en knapp meter höga, och växer i små tuvor. Bladen är smala, långspetsade, finhåriga och blir högst fem millimeter breda. Snärpet är kort. Arten blommar från juni till augusti. Vipporna är greniga, omkring en decimeter långa och vanligen ganska yviga. Småaxen är treblommiga och vackert guldglänsande, skärmfjällen har breda hinnkanter Närbild av blommande vippa och varje ytteragn är försedd med ett långt tunt borst. Ståndarknapparna är drygt en millimeter långa.
Gullhavre skiljs från andra svenska gräs genom de tämligen små och vackert glänsande småaxen med tre tunna borst. Den mycket sällsynta, nordliga arten venhavre (T. subalpestre) skiljs genom brunaktiga småax i smal axlik vippa.

Strå

Utbredning. Gullhavre är sällsynt och förekommer i södra Sverige, från Skåne till Gästrikland. Arten kan vara ursprunglig på sina håll i Sydsverige, men har också införts med franskt gräsfrö och påträffas därför huvudsakligen i parker och kulturpåverkade skogsbryn och ängsmarker.

Närbild av småax Första fynduppgift är från Gotland och Skåne, och publicerades av Retzius 1806 i Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ. Äldre fynduppgifter grundas på felbestämning (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet flavescens kommer av latinets flavus (gul) och betyder gulnande, namnet syftar på de guldgula småaxen.

Familj: Poaceae
Släkte: Trisetum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I ängarne på Gottland är den funnen af BERGIUS, och på några ställen i Skåne af mig, nog sparsamt, och där hwar sand är under gräswallen. Gräset smakar kreaturen wäl, men är för fint och lågt för at med fördel odla til slåtter."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/trise/trisfla.html
Senaste uppdatering: 3 juli 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg