Stipa L.

Fjädergräs

Beskrivning. Tuvade, fleråriga gräs. Strån kala, styvt upprätta. Blad långa, trådsmala. Snärp hinnartat, långt. Vippa smal, upprätt, vippgrenar ensamma eller i par. Småax enblommiga. Skärmfjäll långa, spetsiga, med borst. Ytteragnar långa, smala, med flera decimeter långt fjädergrenigt borst.
Kromosomtal: 2n=44.

Övrigt. Släktet känns igen på de smala vipporna med småax som har flera decimeter långa fjädergreniga borst.

Användning. Flera arter odlas som prydnadsgräs, till exempel silvergräs (S. calamagrostis) och finbladigt silvergräs (S. juncea).

Etymologi. Släktnamnet Stipa kommer av grekiskans stupa (tätt ihop) och var ett växtnamn hos Caesar (död 44 f. Kr.).

Släktet har omkring 300 arter som huvudsakligen finns i torra områden. I Sverige förekommer endast arten fjädergräs (S. pennata), men ytterligare sex arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Poaceae

Art:
fjädergräs (S. pennata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/stipa/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg