Bildgalleri

Fjädergräs - Stipa pennata L.


Fjädergräs, borst

Fjädergräs,
före blomning

Frukter med
kvarsittande agnar

Fjädergräs

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/stipa/stippen2.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg