Setaria P. Beauv.

Kavelhirsar

Beskrivning. Ettåriga gräs, ofta greniga vid basen. Strån upprätta eller knäböjda. Blad breda, platta. Snärp hårlikt. Vippor allsidiga, axlika, cylindriska, ibland sammansatta, vippaxel kort- eller långhårig. Småax äggrunda, tvåblommiga, en blomma tvåkönad, den andra vanligen reducerad, hanlig eller steril, vid basen omgivna av ett eller flera långa styva borst, borst med uppåtriktade eller nedåtriktade hullingar. Skärmfjäll tunna, korta, trubbiga. Ytteragnar välvda, släta, vårtiga eller tvärrynkade. Ståndare tre.
Kromosomtal: 2n=18, 36.

Övrigt. Släktet kännetecknas av att småaxen har flera styva borst vid basen, dessa borst är omvandlade vippgrenar.

Etymologi. Släktnamnet Setaria kommer av latinets seta (borst) och syftar på de för släktet typiska borsten vid småaxens bas.

Släktet har omkring 150 arter, bara arten kavelhirs (S. viridis) är bofast i Sverige. Ytterligare ett par arter kan påträffas tillfälligt, som grå kavelhirs (S. pumila), kolvhirs (S. italica), sträv kavelhirs (S. verticillata). Mer sällsynta är arterna arabisk kavelhirs (S. adhaerens), kinesisk kavelhirs (S. faberi) och smal kavelhirs (S. parviflora).

Familj: Poaceae

Art:
grå kavelhirs (S. pumila)
kavelhirs (S. viridis)
kolvhirs (S. italica)
sträv kavelhirs (S. verticillata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/setar/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg