Grå kavelhirs

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Vetenskapliga synonym: S. glauca auct.
Svenska synonym: grå kolvhirs

Blå busthirse Blågrøn Skærmaks Sinipantaheinä Yellow Bristle-grass Rote Borstenhirse

Grå kavelhirs Beskrivning. Grå kavelhirs är ett medelstort ettårigt gräs som växer i lösa tuvor. Stråna är nedliggande eller knäböjda och blir tre till fyra decimeter höga. Bladen är grågröna, platta och något håriga vid basen, bladslidorna är kala. Arten blommar i augusti-september. Vipporna är täta och cylindriska, vippaxeln är korthårig och varje vippgren har bara ett småax. Småaxen är ungefär tre millimeter långa och omges av flera långa, vanligen rödgula borst som har uppåtriktade hullingar. Borsten är omkring tre gånger längre än småaxen. Ytteragnarna är tydligt tvärrynkade.
Grå kavelhirs Grå kavelhirs karaktäriseras av de cylindriska, borstiga vipporna som bara har ett småax på varje vippgren. De flesta andra arterna i släktet kavelhirsar (Setaria) har flera småax på varje vippgren. Den någon gång påträffade arten smal kavelhirs (S. parviflora) har också vippgrenar med ett småax, men skiljs genom smalare vippor och mindre småax.

Grå kavelhirs Utbredning. Grå kavelhirs är sällsynt och uppträder vanligen tillfälligt på avfallsplatser, ruderatmarker och i hamnar. Första fynduppgift är från Beckholmen i Stockholm och publicerades av K. F. Thedenius år 1871 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet pumila kommer av latinets pumilus (dvärg) och betyder liten.

Familj: Poaceae
Släkte: Setaria

Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"S. gláuca P. B., hvilken, liksom föregående [kavelhirs], har tät, nedtill icke afbruten axvippa och svepeborsterna med uppåt rigtade taggar, men skiljer sig genom blågrön färg, den tvåkönade blommans blomfjäll tydligt rynkiga och dubbelt så långa som den sterila blomman. - Den är funnen på Beckholmen vid Stockholm och träffas stundom på ballastplatser."

Ur Flora öfver Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter av K. F. Thedenius (1871)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/setar/setapum.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg