Kolvhirs

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Svenska synonym: äkta kolvhirs

Stor busthirse Kolbehirse Italianpantaheinä Foxtail Bristle-grass Kolbenhirse

Kolvhirs Beskrivning. Kolvhirs är ett storväxt, ettårigt gräs som växer i lösa tuvor. Stråna är upprätta och kan bli nästan en meter höga. Bladen är breda, upp till två centimeter, och bladslidorna är hårkantade. Arten blommar i juli-augusti. Vippan är stor och tät, bred och cylindrisk, den är ibland glesare nedtill och är ofta böjd och hängande. Vippaxeln är långhårig och vippgrenarna har flera småax som vid basen har långa borst. Borsten är gula eller rödaktiga, ibland kortare än småaxsamlingarna, och har uppåtriktade hullingar. Ytteragnarna är släta och varierar i färg. Vid mognaden faller småaxet sönder vilket skiljer kolvhirs från de andra arterna i släktet kavelhirsar (Setaria) som alla släpper hela småaxet vid fruktmognaden. Arten är mycket formrik med upprätta eller hängande vippor, långa eller korta och gröna eller mörkt violetta borst.
Kolvhirs kan vanligen kännas igen på sin storlek och de breda bladen, samt de vid mognaden sönderfallande småaxen. Arten är dock formrik och förväxlas ofta med stora former kavelhirs (S. viridis), den senare är oftast mer lågväxt och har vanligen smalare blad. Säkrast skiljs de båda arterna på frukternas ytteragnar som hos kolvhirs är helt släta och hos kavelhirs fint vårtiga.

Utbredning. Kolvhirs är ganska sällsynt och påträffas tillfälligt på avfallsplatser och ruderatmarker, ofta vid fågelbord. Första fynduppgift är från Nacka, Södermanland och publicerades 1904 (Hylander 1971).

Användning. Kolvhirs saluförs i zooaffärer som fågelfrö. Arten togs i odling i Kina, och eventuellt andra delar av Asien, redan 5000 f. Kr.

Etymologi. Artnamnet italica är en latinisering av Italien (Italia) och betyder italiensk.

Familj: Poaceae
Släkte: Setaria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/setar/setaita.html
Senaste uppdatering: 19 mars 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg