Sesleria Scop.

Älväxingar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, tuvade, kala gräs. Strån upprätta, skott omgivna av täta lager av gamla bladslidor. Blad korta, med tvär spets, ovan blågrå, stråblad endast en eller två centimeter långa. Snärp hinnlikt. Vippa tät, allsidig, huvudlik, vid basen omgiven av brett hölsterblad. Småax plattade, med två till tre blommor. Skärmfjäll hinnlika, uddspetsade. Ytteragnar femnerviga, med udd. Ståndarknappar gula.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Sesleria hedrar den italienske läkaren Leonardo Seslero, som levde i slutet av 1700-talet.

Släktet har 27 arter, i Sverige förekommer endast arten älväxing (S. uliginosa).

Familj: Poaceae

Art:
älväxing (S. uliginosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/sesle/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg