Scolochloa Link

Kasgräs

Beskrivning. Högväxta, fleråriga, kala gräs med krypande, grenig jordstam. Strån upprätta, trinda, släta, nedtill ofta greniga. Blad rent gröna, slaka, drygt centimeterbreda, bladslidor släta, öppna. Snärp långt, hinnlikt, uppfransat. Vippa stor, gles, ljusgrön till blekbrun, vippgrenar tunna. Småax få, samlade i grenspetsarna, omkring en centimeter långa, tre- till femblommiga, borstlösa. Skärmfjäll oliklånga, hinnlika, något kölade. Ytteragnar tvärt avskurna, sträva, rundryggade, vid basen med hårtofs. Ståndarknappar violetta.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Scolochloa kommer av grekiskans skolos (tagg) och chloa (gräs).

Släktet har bara en art, kasgräs (S. festucacea).

Familj: Poaceae

Art:
kasgräs (S. festucacea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/scolo/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg