Kasgräs

Scolochloa festucacea (Willd.) Link

Vetenskapliga synonym: Fluminia arundinacea Fr.
Svenska synonym: vassvingel

Vass-svingel Russersvingel Piuru Schwingelschilf

Kasgräs Beskrivning. Kasgräs är ett beståndsbildande, högväxt, flerårigt gräs med grov krypande jordstam. Stråna kan bli drygt en meteröga och står oftast nedsänkta i vatten. Bladen är rent gröna och drygt en centimeter breda, långspetsade och ganska slaka. Bladslidorna är öppna med hinnlikt snärp som blir upp till en centimeter långt. Vipporna är stora och glesa, ljusgröna till blekbruna med tunna vippgrenar. Småaxen är stora, ungefär en centimeter långa, borstlösa och tre- till femblommiga. Skärmfjällen är olikstora, något kölade och omsluter nästan hela småaxet. Ytteragnarna är rundryggade och tvärt avskurna i spetsen. Ståndarknapparna är violetta.
Kasgräs växer i vidsträckta bestånd som ofta är rent vegetativa. Den liknar jättegröe (Glyceria maxima), som den också ofta växer tillsammans med, men den senare har slutna bladslidor och vippor med mycket mindre småax.

Utbredning. Kasgräs är sällsynt och förekommer huvudsakligen i Östergötland. Den växer på dyiga stränder eller i lugnt vatten i åar, i kanaler och sjöar. Arten har dock även påträffats i liknande miljö på en plats i Uppland. Första fynduppgift är från Norsholm i Motala ström, Östergötland och publicerades av Samuel Liljeblad i Utkast til en svensk flora 1798 (Nordstedt 1920). Ett exemplar som är insamlat av Liljeblad vid Norsholm finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet festucacea kommer av Festuca som är det vetenskapliga namnet på släktet svinglar (Festuca) och betyder 'lik en svingel'.

Familj: Poaceae
Släkte: Scolochloa

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. i vatn, utmed Motala elf, vid Norsholm. Ö. Göthl. Anm. När jag träffade detta gräs först 1791, fick jag ej nog tydeliga exemplar. Trodde det då vara Aira arundinacea Linn. och under det namnet tog up det i min flora E. I.; men nu är jag underrättad at v. LINNÉS är helt annat och detta ett förut hos oss okändt gräs..."

Ur Utkast til en svensk flora av Samuel Liljeblad (1798)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/scolo/scolfes.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg